Kwalifikacje

Przedstawione dyplomy potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia terapii.