Terapia wad postawy

Terapię wad postawy można podzielić na zajęcia korektywy i kompensacji. Należy tutaj jeszcze rozróżnić dwa terminy, postawę wadliwą i wadę postawy, mianowicie:

1.Korektywa dotyczy wady postawy, czyli utrwalonych zmian kostnych
2.Kompensacja dotyczy postawy wadliwej, czyli takiej która odbiega od prawidłowej postawy ale wszystkie zmiany są odwracalne.

Prowadzimy zajęcia indywidualne z dojazdem do domu pacjenta. Dostarczamy na zajęcia wszystkie niezbędne przyrządy do ćwiczeń, a także stosujemy dodatkowo metody, takie jak kinesiotapig czy masaż.